Účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka svojím klientom komplexné účtovnícke služby. Účtovníctvo je nevyhnutnou súčasťou každého podniku, pretože poskytuje presné a spoľahlivé finančné informácie.

Komplexná ponuka
účtovníckych služieb

 • Vedenie jednoduchého i podvojného účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Dohľad nad vedením účtovníctva
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Overovanie vstupných údajov pri spracovávaní účtovníctva aj z daňového hľadiska
 • Zabezpečenie súladu výstupov z účtovníctva alebo zo spracovania miezd s potrebami klienta
 • Vypracovanie daňového priznania na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku
 • Zabezpečenie vykázania účtovnej uzávierky v zmysle IFRS v prípade požiadavky

Účtovníctvo je proces evidencie a spracovania finančných transakcií a udalostí v podniku.

Účtovníctvo zabezpečuje, aby boli všetky finančné záznamy podniku správne zaznamenané, triedené a spracované v súlade s platnými právnymi predpismi a štandardmi. Cieľom účtovníctva je poskytnúť podniku presné a spoľahlivé finančné informácie, ktoré mu pomôžu robiť správne obchodné rozhodnutia a plánovať budúcnosť.

Kontaktovať nás

Účtovníctvo zahŕňa niekoľko procesov, ako napríklad zber a evidenciu údajov, triedenie a kategorizáciu transakcií, zostavovanie finančných výkazov a správ, vypočítavanie zdaniteľného zisku a výpočet daní.

Účtovníctvo môže byť vykonávané interným účtovníkom v rámci podniku alebo externou účtovníckou firmou, ktorá poskytuje služby pre viacero klientov.

Účtovníctvo je charakterizované ako
metóda evidencie hospodárskej činnosti podniku prostredníctvom účtov.

Dohodnite si s nami úvodnú konzultáciu Zdarma

Pošlite nám požiadavku prostredníctvom kontaktného formuláru a dohodneme si spoločný termín konzultácie. Obvykle odpovedáme do 24 hodín.
Kontaktný formulár
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte váš e-mail
Prosím napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Formulár sa odosiela ...