Audit

Diskrétnosť a zodpovednosť sú našimi základnými pravidlami pri overovaní účtovníctva a finančných výkazov, alebo konkrétnej časti majetku, záväzkov či imania vašej spoločnosti.

Komplexná ponuka
poradenských služieb

  • Overovanie riadnych ročných, mimoriadnych a priebežných účtovných závierok
  • Overovanie konsolidovaných účtovných závierok
  • Transformáciu a overenie účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov
  • Overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou
  • Overovanie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou
  • Priebežný audit

Tím spoločnosti K.A.A.C. spol. s.r.o. pozostáva z kvalifikovaných ľudí, ktorí neustále obnovujú a prehlbujú svoje odborné vedomosti, čo prispieva k vysokej úrovni našich služieb.

Kontaktovať nás

Audit je proces, ktorý zahŕňa preskúmanie, overovanie alebo hodnotenie subjektu, procesu alebo systému, aby sa zabezpečilo dodržiavanie, presnosť alebo spravodlivosť.

Dohodnite si s nami úvodnú konzultáciu Zdarma

Pošlite nám požiadavku prostredníctvom kontaktného formuláru a dohodneme si spoločný termín konzultácie. Obvykle odpovedáme do 24 hodín.
Kontaktný formulár
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte váš e-mail
Prosím napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Formulár sa odosiela ...